Pályázatok
Szerződések
BME Pályázati Csoport projektjei
Jogszabályok, Háttéranyagok

A Kancellária pályázati területének feladata, hogy információs és adminisztratív segítséget nyújtson az egyetemen készülõ pályázatok összeállításában és benyújtásában, illetve a projektek sikeres lebonyolításához szükséges pénzügyi elszámolások, jelentések elkészítésében.

Az aktuális pályázati felhívások figyelésével, és azok közzétételével, a kiíró szervezetektõl kért tájékoztatással támogatjuk a BME K+F tevékenységét, hazai és nemzetközi pályázatokon való részvételét.

 

 

SZOLGÁLTATÁSAINK

 

Információszolgáltatás: segíti az oktatási és kutatási innovációs tevékenységhez szükséges források megszerzését (pályázati információk, tanácsadás és menedzsment). A pályázati információkat terjeszti a honlapján: http://www.pir.bme.hu, valamint  BME K+F Hírlevelet készít elektronikus formában.

Pályázatok értelmezése: széles körûen támogatja a pályázatok elkészítését és beadását, segítséget nyújt a pályázati feltételek tisztázásával, az ûrlapok formai követelményeinek összesítésével, a kitöltött formanyomtatványok elektronikus formában való közzétételével, és érdemi pénzügyi tanácsadást nyújt.

Pályázati tanácsadás: segíti a megszerzett források felhasználásában a Pályázókat: projekttanácsadás és menedzsment terén. 

Szerzõdések elõkészítése: segíti a sikeres pályázatok szerzõdéskötésének elõkészítését.

Koordinációs tevékenység: összehangolja a vonatkozó külsõ és belsõ adminisztratív, pénzügyi, jogi, mûködési, stb. szabályozásokat.

Szellemi tulajdonjog: az innovációs folyamatokat támogatja, segíti a szellemi termékek hasznosítását, alapozva eddigi szakmai tapasztalataira (IRC Hungary).

Partnerközvetítés (pályázati és technológiai szinten): közremûködik a kutatás-fejlesztési partnerkapcsolatok kialakításában és fejlesztésében.

Adatgyûjtés és –szolgáltatás: részt vesz az oktatási, kutatási és az azt támogató tevékenységek minõségének folyamatos mérésében, követésében és értékelésében, kapcsolódó adatszolgáltatást nyújt.

Érdekképviselet: saját szintjén képviseli az egyetem érdekeit, célkitûzéseit a forrásadó szervezeteknél és cégeknél.

Kapcsolattartás: kapcsolatot tart a hazai, európai uniós és más nemzetközi pályáztató szervezetekkel, K+F intézményekkel, egyetemekkel, kutatóintézetekkel, ipari partnerekkel, és pályázati irodákkal.

K+F PR tevékenység: elõadásokat tart a BME K+F tevékenységét, fejlesztési és innovációs eredményeit, lehetõségeit bemutató fórumokon, kiadványokat és tanulmányokat készít ebben a tárgykörben.

Rendezvényszervezés: információs napokat, tanfolyamokat, K+F rendezvényeket szervez.

Kiadványok készítése: K+F kiadványokat, hírlevelet, K+F+I tanulmányokat és egyéb tájékoztató kiadványokat szerkeszt.

 

MUNKATÁRSAINK

központi e-mail címünk: pir@mail.bme.hu

 

Dr. Vermes Dóra
osztályvezetõ

Telefon: 463-3487
E-mail:  vermes.dora@mail.bme.hu

 

Harsányi-Csapó Krisztina
pályázati szakreferens

Telefon: 463-3040
E-mail:  krisztina.csapo@mail.bme.hu

Feladatkör: Hazai pályázatok, különös tekintettel a Nemzeti Kulturális Alap, a Magyar Tudományos Akadémia, az Emberi Erõforrás Támogatáskezelõ pályázatai, hazai kutatási ösztöndíjak, minisztériumok által kiírt pályázatok

 

Lakatos Irma
pályázati szakreferens

Telefon: 463-3490

E-mail: lakatosi@mail.bme.hu

Feladatkör: Széchenyi 2020 programban kiírt pályázatok és nemzetközi pályázatok, különös tekintettel EGT/norvég, Visegrádi Alap pályázatok

 

Polgáriné Herédi Ildikó
pályázati szakreferens


Telefon: 463-1014
E-mail: heredi.ildiko@mail.bme.hu

Feladatkör: hazai pályázatok, különös tekintettel az OTKA,  NKFIH által kiírt pályázatok

 

Szoó Zita
pályázati szakreferens

Telefon: 463-1507
E-mail: szoo@mail.bme.hu

Feladatkör: az Európai Bizottság által kiírt nemzetközi pályázatok, különös tekintettel FP7, CIP, Joint Undertakings illetve az ezekhez szorosan kapcsolódó hazai pályázatok

 Pénzügyi felelõsök:Kanyó Zsuzsanna
gazdasági ügyintézõ

Telefon: 463-2833
E-mail: kanyozs@gmf.bme.hu

 

Krista Anikó
gazdasági ügyintézõ

Telefon: 463-2811
E-mail:  akrista@gmf.bme.huVarsányi Réka
gazdasági ügyintézõ

Telefon: 463-1543
E-mail:  rvarsanyi@mail.bme.hu

 

 


 


 


 


 


   


  


 

 

  Copyright © 2007 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem - BME Pályázati Csoport